Meist

Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts on maakonnas ainuke avalikes huvides te­gut­sev laiapõhjaline rahvakultuuri valdkonda koordineeriv organisatsioon.

Liikmed ja liikmelisus

Kuulumine Valgamaa Rahvakunsti- ja Käsitöö Keskseltsi annab võimaluse eneseteostuseks, loovuse arendamiseks ja ühtekuuluvuseks samade huvidega inimeste gruppi. Keskselts ja selle koostööpartnerid on vabatahtlikult võtnud endale vastutuse Val­ga­maa rahvakultuuri ja selle elujõulisuse säilimise eest.

VRKK ühendab Valgamaal rahvatantsijaid, -muusikuid ja käsitöölisi ning maakonna kultuuri- ja rahvamajasid. Seltsi kuulub 15 juriidilisest isikust ja 8 üksikisikust liiget ning 1 auliige, seega on meie tegevusega seotud päris suur hulk inimesi.

Eesmärgid

Organisatsiooni eesmärgiks on rahvakunsti ja rahvuslike käsitöötraditsioonide  järjepidevuse  säilitamine  oma liikmete tegevuse kaudu, mille saavutamiseks aitab kaasa teabepäevade, õpitubade, näituste, demonstratsioonide ja muude rahvakunsti propageerivate ürituste korraldamine ning rahvakunsti- ja käsitööhuviliste koondamine, omavaheliste kontaktide  loomise võimaluste edendamine. Seltsi tegevus hõlmab rahvakunsti ja kultuurihuvilist kogukonda vaatamata organisatsiooni liikmelisusele.

Kujunemislugu

VRKK on registreeritud mittetulundusühinguna 1.märtsil 2005 aastal. Suuremateks ettevõtmisteks on olnud Valgamaa päeva korraldamine Tallinnas Mardilaadal; üleriigilised käsitööpäevad Valgamaal; VI Üleriigiliste Rahvamajade suvepäevade korraldamine Valgamaal. 2015, 2016 ja 2017 aastal korraldasime koostöös Valga Muuseumiga rahvariiete tuulutamise päeva, Eesti rahvarõivaste veebilehe tarbeks said ülesse pildistatud Valgamaa eripiirkondade rahvarõivad, Oktoobris 2015  toimus Valgamaal üleriigiline käsitööettevõtjate foorum ning traditsiooniks saanud iga-aastane „Käsitöökojad üle maa“ sündmus oktoobrikuus. Korraldame näituseid ja mentorkoolitusi. Iga-aastaselt viime läbi Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu teema-aasta konkursse maakonnas ning parimad tööd osalevad üleriigilisel konkursil, kust on maakonda toodud mitmeid esi- ja auhinnalisi kohti.

Seltsi ja  Valgamaa Omavalitsuste Liidu vahelise lepingu alusel korraldame maakonnas kultuurisündmuseid nagu näiteks maakonna laulu- ja tantsupidu jt. Traditsiooniliselt tunnustab VRKK iga-aastaselt Valgamaa rahvakultuuri kandjaid Pärandihoidja hõbesõlega. Seltsil on oma sümboolika ja lipp.

Projektid

Korraldatud kultuurisündmuste toetajaks on olnud Valgamaa Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Valgamaa Omavalitsuste Liit, Kohaliku Omaalgatuse Programm ja HMN. Rahvakultuuri Keskuse programmi maakondlikust toetusest on avalikes huvides  ja kogukonna heaks tegutsev VRKK saanud tegevustoetust.

Alates aastast 2010 alustasime  PRIA toel (meetmest 3.2) Otepää kesklinnas oma maja ehk Valgamaa Rahvakultuuri Keskuse  renoveerimisega ning LEADER programmi (meede 1, tegevus 1 „Väärt elukeskkond“) toel jätkasime renoveerimistegevust. Tänu KOP programmi toetusele saime lõpule viia esimese korruse siseviimistlustööd ja alustada seal tegevust. Valgamaa Rahvakultuuri Keskuse hoone esimesel korrusel asub käsitöögalerii, õmblustuba, seltsi kontor ning oma vahenditega renoveeritud ruumis käsitööpood,  mille ruumikasutuse maksete toel tasume maja ekspluatatsioonikulusid.

KOP programmi toel saime soetada õhksoojuspumba ja hoone sisekoridori turvalise puidust trepi, mille kaudu saab hoone teisel korrusel asuvatesse seltsi ruumidesse. Aasta alguses lõpetasime 88,7 m2 seltsiruumi siseviimistlustööd, millele materjalide soetamiseks saime rahastust KOP kevad programmist  2018.

2018 aastal lõppesid ka LEADER meede 2.1 „Aktiivne kogukond ja noored“ ja meede 2.2 „Väärt elukeskond“ projektid, mille abil teostasime siseviimistlustööd II korruse köögi, wc ja infotoa osas ning soetasime nendesse ruumidesse sisustuse ja tehnika. 

Suur ruum remonditult

VRKK ruumid

VRKK üldkoosolek

VRKK kodulehe ja arengukava valmimist toetatud Rahandusministeeriumi Maakondlike

arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest