Valgamaa Kultuur

Valgamaa Kultuur

Valgamaal on tegusad kogukonnakeskused ja aktiivne noorsootöö, huvitegevus ning spordi- ja
kultuurielu (Valgamaa arengustrateegia 2035+).

Valgamaal on kolm omavalitsuspiirkonda: Valga, Tõrva, Otepää, kus toimetab kokku 12
rahvamaja.

Valgamaa rahvamajad kuuluvad läbi VRKK ERMÜ-sse (Eesti Rahvamajade Ühing). MTÜ Eesti Rahvamajade Ühing ühendab rahvamajade töötajaid ning rahvamajade arendustööst huvitatuid ja sellele kaasaaitavaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid. Ühing on loodud 19.aprillil 2006 Rae Kultuurikeskuses toimunud Rahvamajade juhatajate Suurkogunemisel moodustatud Eesti rahvamajade juhatajate Esinduskogu initsiatiivil.

Ühingu juhtorganiks on Esinduskogu, mis koosneb iga maakonna ja Tallinna linna esindajast.

Eesti Rahvamajade Ühingu eesmärkideks on:
– Rahvamajade väärtustamine eesti kultuuritraditsioonide hoidmisel ja arendamisel;
– Rahvamajade töötajate rolli tähtsustamine ühiskonnas, nende tunnustamine, kaitsmine ja
toetamine ning kutse huvide esindamine;
– Rahvamajade töötajate ettevalmistamise ja enesetäiendamise võimaluste suurendamine;
– Rahvamajade tegevuse koordineerimine ning laiendamine;
– osalemine kultuuripoliitikate ja -strateegiate kujundamises

Valgamaa kultuurimajad

Otepää vald https://www.otepaa.ee/kultuurikeskused

Valga vald https://www.valga.ee/rahva-ja-kulamajad

Tõrva vald https://kov.torva.ee/kultuurimajad