Tänasel Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskseltsi arengukava töökoosolekul kohtuti KOV kultuurispetsialistide, katusorganisatsioonide esindajatega ja koostööpartneritega.
Tõdeti,
  • seoses maavalitsuse juhtrolli kadumisega, lagunes töö laiali, maakonnaülest koostööd ei toimu. Igaüks ajab oma asja. Ühist koordineerimist ei toimu, valdkond on alarahastatud.
  • kui on olemas palgaline töökoht, tuleks ka vastutus ja saaks nõuda. Täna on meie kõik kolm omavalitsust eriilmelised, toimetatakse ise, tuleb leida võti kuidas saaks koostöö toimima.
  • et luua ühist ruumi, tuleb koputada kõikide KOV-ide uksele. Takistused tuleks enda kasuks keerata, tuleb fookust suunata ja leida ühised asjad.
  • Olemas on VRKK koduleht (www.vrkk.ee), millele oodatakse täiendusi.
Arengukava koostamise arutelu jätkub 27.-28.aprillil 2022.
https://www.facebook.com/groups/480965525287880