Neljapäeval, 17. septembril 2020a tunnustas Valgamaa Rahvakultuuri ja Käsitöökeskselts Tõrva kirik-kammersaalis Valgamaa tublisid kultuurikandjaid.

Juba kümnendat aastat tunnustas Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts Valgamaa rahvakultuuri kandjaid ja edendajaid ning kultuuritöötajaid Pärandihoidja hõbesõlega. Seoses sellega kutsuti üles märkama ja andma teada tunnustust väärivatest kultuurikandjatest.

Pärandihoidja sõlg on Valgamaal esemelist, rahvakunsti ja kultuuritöö valdkonda väärtustav aastaauhind, mida antakse välja kuues kategoorias:
🌼 Elutöö

Sirje Päss
Evald Raidmaa

auhind silmapaistva tegevuse eest eesti rahvuslike käsitöö- või muusika- või tantsutraditsioonide hoidmisel ja edasiarendamisel ning silmapaistva tegevuse eest kultuuritöö edendamisel

🌼rahvamuusika valdkonna pideva arendamise või valdkonnas aset leidnud väljapaistva aastasündmuse või väga heade loomingulise või tehnilise tasemega tööde eest;
🌼rahvatantsu valdkonna pideva arendamise või valdkonnas aset leidnud väljapaistva aastasündmuse või väga heade loominguliste tulemuste eest;
🌼käsitöömeistri auhind valdkonna pideva arendamise või väga hea loomingulise või tehnilise tasemega töö või väljapaistva aastasündmuse eest;
🌼kultuuritöö auhind valdkonna pideva arendamise või väljapaistva aastasündmuse või väga heade tulemuste eest kultuuri töö edendamisel;
🌼 Lootustandva noore rahvakunstnik – Merilin Kirbits