7.detsembril 2022a Puka kultuurimajas leidis aset Valgamaa rahvakunsti ja käsitöö keskseltsi (VRKK) tänusündmus, kus tublid tegijad pälvisid tunnustuse.
Selle nädala keskel oli Otepää vallas asuv Puka kultuurimaja tuledesäras. Kultuurikorraldaja Katrin Uffert oli üles pannud käsitöönäituse kohaliku käsitöömeistri Riina Siiki töödest – lava kaunistasid heegeldatud voodikatted, inglid ja lumehelbed – ning valmistanud ette saali. Algamas oli järjekordne VRKK tänusündmus. Avasõnad lausutud, ütles VRKK juhatuse esimees Kaja Sisask, et üritusega tehakse pai tublidele tegijatele.

Enne kui tunnustuste jagamiseks läks, tervitasid kohaletulnuid kohaliku kultuurimaja isetegevuslased: esinesid laululapsed Sille Lõõndre juhendamisel ja Ewe-Ly Oja tantsulapsed. Mustlastantsurühm Viola Katrin Kõivu juhendamisel esitas kaks mustlastantsu.

Tunnustuse pälvisid sel korral:

Valgamaa rahvakunsti ja käsitöökeskseltsi tänukirja koos lilleõie ja kommikarbiga said:

Eve Mahhov – käsitööline Otepäält
Ene Raudsepp – käsitööline Otepäält
Marianne Aunapuu – Valga kultuuri- ja huvialakeskuse ringijuht
Marge Tadolder – käsitööline, Ann MLT OÜ juht
Arne Nõmmik – Tsriguliina rahvamaja juhataja
Nõuni kultuurimaja 120. tegevusaasta

Eesti rahvamajade ühingu tunnustuse osalisteks said:

Kaja Sisask – Valga kultuuri- ja huvialakeskuse kultuuri- ja haridustöö juht
Valga kultuuri- ja huvialakeskus 55. tegevusaasta
Tsirguliina rahvamaja 55
Naisansambel Hermes 40
Kantritantsurühm Lys 10
Tantsuklubi Lys 30
Puka meesansambel 65
Rahvamuusikaansambel Torupill 50
Otepää teater 65
Segarahvatantsurühm Nuustaku 35
Rahvamuusikaansambel Jauram 50
Lüllemäe kultuurimaja 95

Samal üritusel jagas tunnustust ka Eesti rahvakultuuri keskus, rahvakultuurispetsialist Eha Mandel andis üle tänukirjad ja lilleõie:

Pritsumehe Marid 10. tegevusaasta
Valga kultuuri- ja huvialakeskus 55 – Ülle Juht
Koidu Ahk – rahvamuusik ja muusikaõpetaja
Naisrühm Liisud 35
Kaire Ojavee 50 ja Nuustaku segarühm 35
Harmõn 10

Valgamaa rahvakunsti ja käsitöökeskselts tänab osalejaid ning ootab liituma seltsiga.
Fotograaf: Valju Aloel

PILDIGALERII: https://adobe.ly/3ha8NkG