3.juunil 2022 anti Tsirguliina rahvamajas üle järjekordsed pärandihoidja sõled, mis jagunesid järgmiselt:
Rahvatants- Maria Sikk
Käsitöö- Laine Parts
Marge Tadolder
Kultuur- Kalmer Sarv (postuumselt)
Elutöö- Ants Loos.
Eesti Rahvakultuurikeskuse tänukirja said Thea Leitmaa, Margit Aigro, Anne Jaakson.
ERMÜ (Eesti Rahvamajade Ühing) tänukirja said Marge Tadolder, Eha Mandel(65), Puka kultuurimaja (95), Nõuni kultuurimaja(120)
VRKK tänukirjaga tänati naisansamblit Lõbusad Lesed Nõunist, lauluansamblit Laulurõõm ja pereansamblit Pillipuu Otepäält.
Meeleolukas koosviibimine jätkus ühises kohvilauas!

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5087872677935118&set=pcb.5440124919371891