Esimesed Pärandihoidja sõled anti üle viies kategoorias 2008 aasta aprillis. Tänuüritused on järjepidevalt kestnud tänini ja kestavad edasi.

Esimene Pärandihoidja sõle üritus