Pühapäeval, 6.aprillil 2008a. olid Valga kultuurikeskuses maakonna rahvakunsti pärandihoidjad, kellele Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts (VRKK) andis välja oma esimesed viis pärandihoidja sõlge.

VRKK juhatuse liikmete arvates on rahvakunsti elushoidjad enamasti väga tagasihoidlikud inimesed. Et neid tunnustada, mõtles selts välja uue auhinna, kutsus esitatud kandidaadid kokku ja korraldas tänuürituse.

Väljas oli käsitöönäitus, kus teiste tööde hulgas ka Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu üleriigilisel kotikonkursil «Eesti oma märss» olnud Valgamaalt rahvahääletusel valitud lemmikkotid. Nende autor Laine Vettik sai kingiks sepistatud vihmavarjuhoidja.

Vettiku võidule aitasid kaasa kottide juurde kirjutatud legendid. Kolmest kohustuslikust kotist kaks pühendas ta oma miniatele. Nii kudus ta ühe põhimaterjaliks Muhu, teisele Tori seeliku kanga.

«Laine teeb mitmesugust käsitööd. Valisin talle kingiks sepise, sest sellega ta ei tegele. Sellesse saab märja vihmavarju kuivama pista, aga seda võib muulgi otstarbel kasutada,» rääkis VRKK juhatuse liige Mai Norman.

Viis tunnustatut

Pärandihoidja Sõle auhindu anti välja viis. Nominendid said aga kingiks rahvarõivaste raamatu. Autasustamistseremoonia viisid läbi maavanema ülesandeid täitev Kalev Härk, VRKK juhatuse esinaine Marge Tadolder ja külaline Tallinnast, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu esindaja Anu Randmaa.

Meeleolu lõid Walko lasteaia lauljad ja tantsijad, kellega olid kaasas muusikaõpetaja Age Ruuse ja liikumisõpetaja Marianne Mandel. Laulsid Stefan Tikk ja Kristina Korobova, tantsisid väikesed Rüblikud ja suured Krõllid. Rahvakunstiaustajad said teada, et Krõllidel on kevadel ees esimene esinemine suure rahva ees – maakonna tantsupeol.

Täiskasvanutest musitseerisid üritusel Ilmar Tiideberg, Merle Soonberg ja Koidu Ahk.

Kokkutulnuid tervitasid maavanema ülesandeid täitev Kalev Härk, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu esindaja Anu Randmaa ja VRKK esinaine Marge Tadolder.

Rahvakunstis kajastub elu

Härk tervitas traditsioonide hoidjaid ja ilu loojaid. Tänas neid, et nad on suutnud ühte heita ja loonud endale keskseltsi, mis aitab korraldada omavahelisi tegemisi ja levitada ilu Eestis ja miks mitte ka mujal maailmas.

Et käsitöös ja kunstis kajastuvad raskemad ja paremad ajad, oli Härk märganud Rootsis Valgamaa sõprusmaakonnas. Sellest lähtuvalt oli tema soov, et Eestil läheks nii hästi, et rahvakunstiharrastajate «mustrites oleks palju värvi, lauludes rohkem rõõmu, tantsus rohkem hoogu ja et nii hästi oleks kogu aeg».

«Olen kõrvust tõstetud ja südamest liigutatud. Nii mõnigi kord taban end mõttelt, et aitab küll. Täna sain indu edasi tegutseda,» ütles elutööauhinna saanud Anne Kahk.

Küsimusele, kuidas tunneb end rahvamuusika valdkonnas nominendina tunnustatud Ene Vilipuu, vastas tema, et ikka hästi – teda on märgatud ja talle meeldib kingiks saadud raamat. Iga hea sõna selle kohta, et sul on midagi korda läinud, on tunnustus.

«Minu südames olete kõik sõle saanud,» ütles Tadolder ja lubas VRKK nimel järgmisel aastal jälle kandidaate oodata.

Laureaadid

Elutöö

Anne Kahk

Rahvamuusika

Koidu Ahk

Rahvatants

Valdeko Kalamees

Käsitöömeister

Kersti Sirel

Lootustandev noor rahvakunstnik

Moonika Hallik